RICO

Rico: pięć dekad historii

Tomás Castro Silva założył Rico w 1969 roku, rozpoczynając działalność od produkcji walcarek do blachy i frezarek. Na bazie zdobytych doświadczeń, w roku 1975, Rico rozszerza produkcję o prasy krawędziowe oraz nożyce gilotynowe. W latach osiemdziesiątych produkcja rozwija się dynamicznie zarówno na rynek krajowy gdzie reputacja firmy jest wysoka jak i na rynki exportowe gdzie maszyny produkowane przez Rico zdobywają rzesze zadowolonych użytkowników.

W konkurencyjnym świecie wyzwań, Rico jako rodzinny biznes, działa w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju koncentrując się na jakości i innowacyjności rozwiązań stosowanych w produkowanych maszynach. Wszelkie badania niezbędne do rozwoju oraz sama produkcja maszyn do kształtowania blach, są prowadzone wewnętrznie w naszej siedzibie w Portugalii, przy współpracy z uczelniami oraz siecią sprawdzonych dostawców komponentów pochodzących z UE.

Produkujemy prasy krawędziowe i nożyce gilotynowe z przeznaczeniem na rynek globalny, posiadamy referencje z najbardziej renomowanych i wymagających segmentów rynku. Maszyny Rico, wśród wielu firm, wzbudzają zaufanie oparte na jakości urządzeń oraz na bliskości w relacjach, na silnym partnerstwie pomiędzy producentem RICO a każdym użytkownikiem maszyny.

Old RICO logo New RICO logo

Mission

Rico fosters in being a reference company in the international market of machine tools, geared towards excellence.

Vision

Rico fosters in being a reference company in the international market of machine tools, geared towards excellence.

Values

Valuing Employees - Rico promotes teamwork, valuing merit and individual skills.

Innovation - We encourage creativity and proactivity in the improvement and creation of new technological solutions.

Quality and Excellence - Create, develop and manage our technology and our services with an emphasis on maximum quality.

Responsibility - Readiness, flexibility and compliance of customer requirements.

Ethics - Rico’s strong commitment with Employees, Customers and Suppliers.